loading

Feminizm Denince Aklımıza Ne Geliyor?

Feminizm; İnsanlık tarihi boyunca bastırılmış, örselenmiş, hakları ihlal edilmiş kadınların dramını en açık şekilde ortaya koyan kadın dayanışmasının ortaya çıkardığı kolektif bir değerdir. Feminizmin temel objesi kadındır. Kadının toplumdaki statüsü, kadınların ev içi ve dışındaki rolleri, kadının ezilmişliği ve sömürüsü, cinsiyet farklılıkları, ataerkil toplum yapısı ve erkek egemen iktidar yaklaşımların ve baskıların geniş ölçüde tartışıldığı konulardır. Feminizm erkek düşmanlığı değildir. Feminizmin karşı çıktığı nokta ataerkil düşünce yapısıdır.
 

Feminizm:

Eksik hissettiğimizde tutunduğumuz dal, bastırıldığımızda çıkan sestir. Feminizm bir dinamizmdir, harekete geçme politikasıdır. Hiç tanımadığımız insanların bizim için verdiği mücadeledir. Feminizm bir uzvumuz olan el gibidir. Bizi kimi zaman taşır, kimi zaman tutar o el fakat asla şiddet uygulamaz. Aldığımız yaraları silemez fakat onarabilir. Sevimli hale getiremez fakat güçlü ve uygun bir şekilde yeniden inşa edebilir. Feminist olmak aynı sofrada otururken bile farklı dünyadaymış gibi hissettirir. Çünkü bağnazca değil geniş bir perspektif barındırır içinde. Bir insanın haklarının ihlal edilmişliğinin verdiği incinmişlik duygusunu iyileştirmek için verilen çaba ile çıkılmış bir yoldur Başka bir ruh ile birlikte olduğumuzda güçlü oluruz. Başkasının acısına filtre çekip yola devam etmek değildir bizi biz yapan. Bir değer yargısının çatısı altında toplanmak istiyorsak şeffaf olmayı göze alarak yolda kalmış birine dokunmalıyız.
 

Tetiklenen acıya dokunulduğunda daha direngen hissederiz. Feminizm bunun için vardır aynı zamanda. Bir başkasının uyguladığı fiziksel ya da mental şiddete el uzatmaktır, bir yarayı onarmaktır. Kendimiz olmamız, özgür olmak istememiz, pek çok kişi tarafından dışlanmamıza neden olur. Buna karşılık başkalarının istediklerine boyun eğmemiz de kendi kendimizden sürgün edilmemize yol açar. Bu azap verici bir gerilimdir. Fakat yapılacak olan şey bellidir. Düzenli bir şekilde düşünceleri temizlemek, değerleri gözden geçirmek, benliği kirleten duygulara süpürge vurup iyileştirici bir çatının altında aynı hisleri paylaşan insanlara sırtımızı dayamak… Feminizmin gücüne sırt dayamak…

Kaynaklar:

https://www.elele.com.tr/plus/yasam/tek-basina-dev-kadro-10-55-32

https://www.wattpad.com/925231213-geceku%C5%9Fu-a%C4%9Fustos-2020-say%C4%B1-1-%E2%8B%84-feminizm-ve-kad%C4%B1n

Fütag Blog

feminizmkadın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir